Οικονομική Απογραφή του Στρατιωτικού Φαρμακείου 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ)

Το Στρατιωτικό Φαρμακείο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ) θα παραμείνει κλειστό λόγω Τακτικής Οικονομικής Απογραφής από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2015.

Βάσει της κείμενης νομοθεσίας οι εντολές φαρμακευτικής περίθαλψης (συνταγές) ισχύουν για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την έκδοσή τους, ενώ οι δικαιούχοι μπορούν κατά τη διάρκεια της απογραφής να απευθύνονται τόσο στο Στρατιωτικό Φαρμακείο Αθηνών (ΝΙΜΤΣ) όσο και στα παραρτήματά του (ΥΕΘΑ, ΝΝΑ, 401 ΓΣΝΑ) καθόσον οι κατηγορίες δικαιούχων είναι κοινές.