Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Δ.7/15 της 110ΠΜ, για την Προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένου Νερού – ΑΔΑ: 7ΛΨΛ6-9Β6

Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός (Δ.7/15) για την Προμήθεια Αναψυκτικών – Χυμών – Εμφιαλωμένου Νερού για κάλυψη αναγκών ΜονάδωνΠεριοχής Λάρισας (Μ.ΑΤΑ – 1ου ΑΚΕ – 110ΠΜ – ΕΚΑΕ – 140 ΣΕΠΗΠ – ΔΑΚ).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΛΨΛ6-9Β6