Πτήσεις Αξκων (Ι) ε.α στο πλαίσιο Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας

Στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας, στις 6 Νοέμβριου 2015 δύνανται να ιπταθούν πέντε (5) Αξκοι (Ι) ε.α της ΠΑ, δύο (2) με Α/Φ F-16, ένας (1) με Α/Φ Μ-2000 και δύο (2) με Α/Φ F-4Ε, οι οποίοι θα επιλεγούν έπειτα από κλήρωση και θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να μην έχουν συμπληρώσει το 65ο  έτος της ηλικίας τους
  • Να έχουν τουλάχιστον εκατό (100) ώρες πτήσης στο συγκεκριμένο τύπο Α/Φ
  • Να μην έχουν ιπταθεί τα τελευταία  10 χρόνια με Α/Φ F-4E και 5 χρόνια με Α/Φ F-16 και Μ-2000
  • Να κριθούν ικανοί κατόπιν υγειονομικών εξετάσεων στο Κ.Α.Ι
  • Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να δηλώσει επιθυμία για πτήση μόνο με ένα τύπο Α/Φ.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος :
Μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου 2015, στο ΓΕΑ/Επιτελικό Γραφείο Αρχηγού ( Τηλ. 210-6591003 και 210-6591008 ).