Δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 2150 Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας της ΥΠΕΠΑ, για την Ανάπτυξη Εγκατάστασης – Υποδομής Φωτισµού Εστρωµµένων Επιφανειών – ΑΔΑ: 7ΘΒ26-ΨΕ9

Η Υπηρεσία Έργων Πολεµικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπτυξη Νέας Εγκατάστασης – Υποδομής για Φωτισµό Εστρωµµένων Επιφανειών στην 115 ΠΜ» (Κ-457Ν), προϋπολογισμού 2.583.000,00€. Το έργο περιλαµβάνει οικοδοµικές εργασίες προϋπολογισμού 22.777,35€, εργασίες οδοποιίας προϋπολογισμού 200.454,28€ καθώς και ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες προϋπολογισµού 2.359.768,37€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΒ26-ΨΕ9