Διακήρυξης Ανοικτής Δημοπρασίας υπ’ αριθμ. 2158 της ΥΠΕΠΑ, για την Αναβάθμιση ΟΝ ΒΑSE Εγκαταστάσεων Καυσίμων – ΑΔΑ: Ω7ΤΓ6-ΚΩ4

Η Υπηρεσία ‘Εργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ), του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση ΟΝ ΒΑSE Εγκαταστάσεων Καυσίμων στο Α/Δ Τανάγρας» (ΕΚ-434N), προϋπολογισμού 1.505.000,00€. Το έργο περιλαμβάνει οικοδομικές εργασίες προϋπολογισμού 264.762,82€ καθώς και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες προϋπολογισμού 1.240.237,18€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω7ΤΓ6-ΚΩ4