18η Εκπαιδευτική Σειρά Ελικοφόρων Αεροσκαφών ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η εκπαίδευση της 18ης Εκπαιδευτικής Σειράς Ελικοφόρων Αεροσκαφών του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ).

Εκπαιδεύτηκαν είκοσι επτά (27) Αξιωματικοί, από τους όποιους ένας (1) από τη Σχολή Ικάρων, δεκατρείς (13) από το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, δύο (2) από το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, δύο (2) από την 380 Μοίρα Αερομεταφερόμενου Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης & Ελέγχου, οχτώ (8) από την Αεροπορία Στρατού και ένας (1) διασώστης από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, ο Διοικητής της 120ΠΕΑ, Ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος Λάγιος, απένειμε τα πτυχία στους εκπαιδευθέντες Αξιωματικούς.