Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους & Οδικής Ασφάλειας 2015

Από τη Δευτέρα 19 έως και την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκαν στις Μονάδες του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ), οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΑΠΕ).

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η καλλιέργεια πνεύματος και νοοτροπίας Ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται ετησίως από το Κέντρο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους (ΚΕΑΠΕ) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αυτής, πραγματοποιούνται στις Μονάδες της ΠΑ συσκέψεις, ενημερώσεις και διαλέξεις με θέματα Ασφάλειας Πτήσεων, πρόληψης στους χώρους εργασίας, επιδείξεις παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης πυροσβεστικού υλικού, οδικής συμπεριφοράς και αποφυγής επικίνδυνων καταστάσεων.

Επιπλέον, σε ειδική τελετή γίνεται η ανάγνωση μηνύματος του Αρχηγού ΓΕΑ και των Ημερήσιων Διαταγών του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας και των Διοικητών ΔΑΥ και ΔΑΕ καθώς και οι απονομές των Επάθλων Ασφαλείας Πτήσεων στις Μοίρες/Σμήνη που πέτυχαν μηδενικό δείκτη ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Φέτος οι τελετές απονομής των βραβείων ΑΠΕ πραγματοποιήθηκαν για το ΑΤΑ στην 111 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)/Αεροπορική Βάση Νέας Αγχιάλου, για τη ΔΑΥ στην 112 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)/Αεροπορική Βάση Ελευσίνας και για τη ΔΑΕ στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ)/Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Στις Μοίρες/Σμήνη που πρώτευσαν πετυχαίνοντας την καλύτερη βαθμολογία στην Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους για το έτος 2014 απονεμήθηκαν, Κύπελλο-Έπαθλο μηδενικού δείκτη ατυχημάτων, Ειδική πλακέτα και αναμνηστικό δίπλωμα ως εξής: στην 330 Μοίρα της 111ΠΜ για το ΑΤΑ, στην 384 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και στην 364 Μοίρα Εκπαίδευσης Αέρος (ΜΕΑ) της 120ΠΕΑ για τη ΔΑΕ.

Επίσης βραβεύτηκαν, η 347 Μοίρα και το Σχολείο Μετεκπαίδευσης (ΣΜΕΤ) F-16 της 111ΠΜ για το ΑΤΑ, και η 361ΜΕΑ, η 362ΜΕΑ, η 363 ΜΕΑ και το ΣΜΕΤ της 120ΠΕΑ, που δεν είχαν αεροπορικό ατύχημα κατηγορίας «Α» και οι καλύτεροι οδηγοί της 111ΠΜ για το ΑΤΑ, της 112ΠΜ για τη ΔΑΥ και της 124 Πτέρυγας Βασικής Εκπαίδευσης και του Κέντρου Φύλαξης Σκύλων για τη ΔΑΕ.

Δείτε εδώ το Μήνυμα του Αρχηγού ΓΕΑ για την Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων-Εδάφους & Οδικής Ασφάλειας 2015