Απονομή Πτυχίων 115ης Εκπαιδευτικής Σειράς ΣΕΑΑ εξ΄ Αποστάσεως στην 120ΠΕΑ

Την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η απονομή των πτυχίων της 115ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Σχολείου Επιμόρφωσης Αξιωματικών εξ’ Ανθυπασπιστών (ΣΕΑΑ) εξ΄ Αποστάσεως, στους δώδεκα (12) αποφοιτήσαντες Αξιωματικούς, εκ των οποίων δέκα (10) από την 120ΠΕΑ και δύο (2) από την 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης.

Τα πτυχία απένειμε ο Διοικητής της 120ΠΕΑ, Ταξίαρχος (Ι) Θεόδωρος Λάγιος.