Μετάθεση Ημερομηνίας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Ημιφορτηγών Οχημάτων Διπλής Καμπίνας – ΑΔΑ 7ΣΔΟ6-ΚΡΚ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού ΔΕ. 33/15 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την προμήθεια ημιφορτηγών οχημάτων διπλής καμπίνας (4×4) τύπου Pick Up, με ωφέλιμο φορτίο έως ένα (1) τόνο.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΣΔΟ6-ΚΡΚ