Φωτογραφίες από την Παράδοση – Παραλαβή καθηκόντων Εκπροσώπου Τύπου ΓΕΑ