Φωτογραφίες από την Τελετή Πέρατος Πτητικής Εκπαίδευσης 85ης Σειράς Ιπταμένων