Πρόγραμμα Κατάρτισης Αξιωματικών και Πολιτικού Προσωπικού των ΕΔ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει πρόγραμμα κατάρτισης Αξιωματικών και Πολιτικού Προσωπικού των Ε.Δ, στο αντικείμενο ″Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις″, γνωρίζοντάς μας τα παρακάτω:

  1. Η παρακολούθηση δύναται να γίνει είτε δια ζώσης (κόστος 3.500 ευρώ) είτε εξ’ αποστάσεως (κόστος 1.500 ευρώ).
  2. Η παρεχόμενη έκπτωση επί των διδάκτρων είναι 15%, τα οποία θα καλυφθούν από τους ίδιους τους Αξιωματικούς.
  3. Το πρόγραμμα είναι μονοετές (300 ώρες) και εντάσσεται στο πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις «DEPLOMA IN NEGOTIATIONS».
  4. Οι απόφοιτοι λαμβάνουν 60μονάδες ECTS.
  5. Η εκπαίδευση θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο 15 και θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο 16.

Λεπτομερείς πληροφορίες για την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος κατάρτισης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.din.aueb.gr