Διακήρυξη Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 2157/15 της ΥΠΕΠΑ, για την Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου – ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90

Η Υπηρεσία Έργων Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠΕΠΑ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «Ανακατασκευή Τηλεχειρισμού Κρυπτών Φωτεινής Σήμανσης Α/Δ Ακτίου» (ΠΡ-169Ν), προϋπολογισμού 564.979,00€.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΤΘ76-Η90