Διακήρυξη Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 14/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – AΔΑ: 71ΠΒ6-34Δ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Π.5/15, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (ανά είδος), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων (δραστικές ουσίες DARBEPOETIN ALFA και INTERFERON BETA-1B, RECOMBINANT), συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ποσού 26.552,84€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων.