Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 34/15 της 115ΠΜ, για την Περιοδική Προμήθεια Κρεάτων – ΑΔΑ: ΩΥ726-0ΝΒ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλότερη τιμή ανά είδος, για την περιοδική προμήθεια κρεάτων για κάλυψη αναγκών τροφοδοσίας – λεσχών 115ΠΜ.
Η προϋπολογισθείσα εννέα μηνών (9 μηνών) δαπάνη της προμήθειας είναιεξήντα δύο χιλιάδες ευρώ (62.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΥ726-0ΝΒ