Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Σ. του Συνεταιρισμού στις 29 Νοεμβρίου 2015, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 06 Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται, ο αριθμός των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερος των επτά (7).

Το Δ.Σ. του ΟΣΜΑΑ’’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’