Ανακοίνωση του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Αεροπορίας (ΟΣΜΑΑ) “Ο ΙΚΑΡΟΣ”

Λόγω μη επίτευξης απαρτίας κατά τις αρχαιρεσίες για ανάδειξη Δ.Σ. και Ε.Σ. του Συνεταιρισμού στις 22 Νοεμβρίου 2015, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα στις 29 Νοεμβρίου 2015, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού.

Απαιτούμενη απαρτία το 1/5 των μελών (526 μέλη).

Το Δ.Σ. του ΟΣΜΑΑ’’Ο ΙΚΑΡΟΣ’’