Απονομή Πτυχίων 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς 2015 ΕΠΣΕΑ

Την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ), στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, η τελετή απονομής των πτυχίων της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου Αεράμυνας (ΕΠΣΕΑ), για το έτος 2015.

Τα πτυχία στους πέντε (5) αποφοιτήσαντες Ανθυποσμηναγούς επέδωσε ο Διοικητής του ΚΕΠΑ, Σμήναρχος (ΕΑ) Γεώργιος Καραδήμας.