Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 41/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού Ε/Π Super Puma – ΑΔΑ: 7Ο4Τ6-ΟΑΔ

Η Υπηρεσία Προηθειών ΠΑ (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.19/15, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για τη «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN: 1615145330577, P/N 332 Α32-1007-03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 550.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, και απαλλασσομένης ΦΠΑ.