Ανακοίνωση Διενέργειας Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ. 9/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων – ΑΔΑ: ΩΝΨ16-Κ00

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού υπ΄ αριθμ. ΔΕ 9/15 της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος διαγωνισμού Δ.15/13 (για ορισμένα είδη), για την προμήθεια φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων του 251ΓΝΑ.