Φωτογραφίες από την Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στην 115ΠΜ και 133ΣΜ