Ετήσια Ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ

Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε στη Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ), παρουσία του Διοικητή της Διοίκησης, Υποπτέραρχου (Ι) Συμεών Αστρεινίδη, η ετήσια ενημέρωση Διοικητών Μονάδων ΔΑΥ.

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση του έργου της Διοίκησης για το έτος 2015 και η ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας της ΔΑΥ, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες για τους τομείς Ασφαλείας Πτήσεων και Εδάφους, Επιχειρήσεων, Υποστήριξης καθώς και την ανάπτυξη υπηρεσιών εξυπηρέτησης και μέριμνας Προσωπικού.