Υποτροφία “Δαβίδ” για τη Φοίτηση Στελεχών του ΥΠΕΘΑ στη Σχολή Fletcher της Βοστώνης

Το Ίδρυμα “Ανδρέας Δαβίδ” χορηγεί υποτροφία θέματος σε έναν (1) Αξιωματικό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η υποτροφία ανέρχεται στο ποσό 50.000$ και αφορά στην οικονομική κάλυψη διδάκτρων και υγειονομικής ασφάλισης (περίπου 41.000$), καθώς και μέρους του κόστους διαβίωσης για ένα Ακαδημαϊκό έτος (10 μήνες από τέλη Αυγούστου έως τέλη Μαΐου), για φοίτηση στη Σχολή Νομικής και Διπλωματίας “Fletcher” του Πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης, για την απόκτηση Μετα-πτυχιακού Τίτλου Σπουδών (Master of Arts). Η θεματολογία του εν λόγω προγράμματος σπουδών άπτεται διπλωματίας, ασφάλειας, διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι Αξιωματικοί μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα απ’ ευθείας στη Σχολή Fletcher (www.fletcher.tufts.edu/Admissions/Apply-to-Fletcher), μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με καταληκτική ημερομηνία την 10 Ιανουαρίου 2016. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά και όπου απαιτείται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

The Fletcher School of Law and Diplomacy
ATTN: Mrs Georgia Koumoundouros
160 Packard Avenue
Medford MA 02155, USA

με την ένδειξη: «DAVID FELLOWSHIP-MID-CAREER Master’s»

Η φοίτηση του Αξιωματκού που θα επιλεγεί από τη Σχολή θα πραγματοποιηθεί με εκπαιδευτική άδεια και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απευθύνεται σε Αξιωματικούς της ΠΑ με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 8 ετών και με αποδεδειγμένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, πιστοποιημένη αποκλειστικά με βαθμολογία TOEFL ≥100. Επιπλέον, απαιτείται βαθμολογία GRE-Test (Graduate Record Examinations) ή GMAT (Graduate Management Admission Test) για όλους ανεξαιρέτως τους υποψήφιους φοιτητές, προκειμένου να αξιολογηθεί η λεκτική, ποσοτική, λογική και αναλυτική ικανότητα τους.

Σε περίπτωση που επιλεγεί, από την εν λόγω Σχολή, για φοίτηση Αξιωματικός της ΠΑ, αυτός θα πρέπει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία (ΓΕΑ/Β1-Β2 με κοινοποίηση στη ΓΔΟΣΥ/ΔΑΔΠ), προκειμένου να του χορηγηθεί η σχετική εκπαιδευτική άδεια για όλη τη διάρκεια των σπουδών.