Διακήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 25/15 του ΜΤΑ, για την Αποκομιδή Άχρηστoυ Χαρτιού

To Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας (ΜΤΑ) προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή, για την ανάδειξη εργολάβου αποκομιδής του άχρηστου χαρτιού αλληλογραφίας από τις Μονάδες της ΠΑ, εντός του Ν. Αττικής, με τιμή εκκίνησης το ποσό των € 0,15 ανά κιλό.