Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών του ΜΤΑ, για τον Καθαρισμό Χώρων – ΑΔΑ: ΩΘ0Ζ46ΨΧΗ5-9ΘΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΜΤΑ), για την επιλογή συνεργείου καθαρισμού των χώρων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΜΤΑ στο επί της οδού Ακαδημίας 27 (Αθήνα) κτήριο.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΘ0Ζ46ΨΧΗ5-9ΘΗ