Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Το Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών στο μεταπτυχιακό με τίτλο “Εκπαίδευση και Πολιτισμός”. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.hua.gr