Ορθή Επανάληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 02/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία – ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει την ορθή επανάληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη λήψη ειδικών εκπτωτικών τιμών από ξενοδοχεία για τη διαμονή του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στο Ν. Αττικής.