Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 2/15 της ΥΠ/ΠΑ, για τη Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία – ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ

Η Υπηρεσία Προμηθειών ΠΑ, διενεργεί την Πρόσκληση Νο. 2/15 :«Λήψη Ειδικών Εκπτωτικών Τιμών από Ξενοδοχεία Νομού Αττικής Α΄ ή Β΄ ή αντίστοιχης διαβάθμισης αστέρια» για τη διαμονή του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α) στο Ν. Αττικής.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω82Κ6-ΧΟΗ