Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 35/15 της 115ΠΜ, για την Προμήθεια Αρτοσκευασμάτων – ΑΔΑ: 6ΙΟ96-ΞΤΥ

H 115 Πτέρυγα Μάχης (115ΠΜ) ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική προμήθεια διαφόρων λοιπών αρτοσκευασμάτων, διαφόρων αρτοσκευασμάτων ζαχαροπλαστικής και απλών αρτοσκευασμάτων, για ανάγκες τροφοδοσίας κυλικείων – πρατηρίου – λεσχών της 115ΠΜ, ετήσιας προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΟ96-ΞΤΥ