Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 52/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Προμήθεια “Νωπών Κρεάτων-Πουλερικών” – ΑΔΑ: Ω47Χ6-ΔΟΑ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ. 52/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών προς κάλυψη απαιτήσεων τροφοδοσίας υποστηριζόμενων Μονάδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) της Αεροπορικής Βάσης (Α/Β) Λάρισας.