Διαγωνισμός Φωτογραφίας Περιοδικού “Αεροπορική Επιθεώρηση”

Η Αεροπορική Επιθεώρηση διοργανώνει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα “Δράσεις του Προσωπικού της ΠΑ κατά την Εκτέλεση της Αποστολής της”. Ο διαγωνισμός απευθύνεται στους συνδρομητές του περιοδικού οι οποίοι καλούνται να συμμετάσχουν, αποστέλλοντας συμπληρωμένη την απαραίτητη Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής με το κείμενο που προβλέπεται καθώς και έως τρεις φωτογραφίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια.