Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής – ΑΔΑ: ΨΩ8Ι6-Χ21

Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 94/2015 του 251ΓΝΑ, για την Προμήθεια Ιατρικού Υγρού Οξυγόνου και Μίσθωση Δεξαμενής