Φωτογραφίες από την Εορταστική Εκδήλωση για τον Σύλλογο «Φλόγα» στο ΓΕΑ