Φωτογραφίες από την Επίσκεψη ΑΝΥΕΘΑ σε ΑΤΑ, ΕΚΑΕ, 1ο ΑΚΕ και 110ΠΜ