Φωτογραφίες από τα Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα από την Μπάντα της ΠΑ και τη Χορωδία του Τάγματος ΓΕΕΘΑ στον Αρχηγό ΓΕΑ