Οριστικός Πίνακας Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού ΣΥΔ, Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Δημοσίευση οριστικού πίνακα απασχόλησης ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ), για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ:6Ψ5Γ6-ΔΛΣ