Σύσκεψη Διοικητών Μονάδων ΑΤΑ

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), παρουσία του Αρχηγού ΤΑ (A/TA), Αντιπτέραρχου (Ι) Χρήστου Χριστοδούλου, η ετήσια σύσκεψη των Διοικητών των Μονάδων του Αρχηγείου.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν η ενημέρωση και ανάλυση μειζόνων θεμάτων αρμοδιότητας του ΑΤΑ και των Μονάδων ευθύνης του καθώς και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, προκειμένου να δοθούν κατευθυντήριες οδηγίες από τον Αρχηγό TA, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικότητας και της μαχητικής ικανότητας των Μονάδων.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης και της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης.