Φωτογραφίες από τη Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους 2014-15 και Πρωτευσάντων σε ΑΕΙ και Παραγωγικές Σχολές της ΠΑ