Μετάθεση Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών ηλεκτρονικού διαγωνισμού ΔΕ. 41/15 μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή – Αξιοποίηση Υλικού ΛΟΛ (NSN : 1615145330577, P/N 332 Α32 – 1007 – 03Τ) MAIN GEAR BOX, Ε/Π SUPER PUMA».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω08Τ6-ΧΚΤ