Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 1/16 της 111ΠΜ, για την Προμήθεια Φρέσκων Οπωροκηπευτικών – ΑΔΑ: 78Τ26-ΚΟΦ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’αριθμ. 1/16, για την προμήθεια φρέσκων οπωροκηπευτικών, προς κάλυψη αναγκών της 111 Πτέρυγας Μάχης.