Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 16/1/2016

Το Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή της Σάμου.

Συμπληρώθηκαν 3,8 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-27J μετέφερε 2 ασθενείς από την Χίο στην Ελευσίνα.

Συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης σε 1 αποστολή.