Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 8/1/2016

Την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

  • Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Λίνδου – Ρόδου.

Συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.