Φωτογραφίες από την 1η Συνεδρίαση του ΑΑΣ Έτους 2016 στη Σχολή Ικάρων