Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Aνοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 02/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Ανάδειξη Mεταφορέα Διακίνησης Υγρών Καυσίμων με Βυτιοφόρα Οχήματα – ΑΔΑ: Ω6ΖΘ6-2ΔΚ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά προορισμό, για την ανάδειξη μεταφορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη διακίνηση – μεταφορά υγρών καυσίμων (πετρελαίου – βενζίνης αμόλυβδης) με ειδικά και κατάλληλα βυτιοφόρα οχήματα (Β/Ο) Δ.Χ ιδιοκτησίας του αναδόχου, προς τις εγκαταστάσεις της ΠΑ σε όλη την επικράτεια και τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο διάρκειας τεσσάρων (4) ετών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 440.000,00 € [ποσό επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 23%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων (110.000,00 € ετησίως)] και 541.200,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, για μια τετραετία (135.300,00 € ετησίως).