Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 03/16 της 110ΠΜ, για την Κοπή – Αποκομιδή Ξυλείας – ΑΔΑ: 6ΚΔΜ6-849

H 110 Πτέρυγα Μάχης (110ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, οι οποίες θα συνεχιστούν µε προφορικές στα γραφεία του Τµ.Προµηθειών της ΔΟΥ Α/Β ΛΑΡΙΣΑΣ µε κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιµή ανά Χ.Κ.Μ είδους ξύλου από την κοπή – αποκοµιδή ξυλείας δέντρων (32 σε ποσοστό 90% πεύκα και 10% ακακίες και λεύκες) που βρίσκονται στο χώρο του Στρατοπέδου του ΑΤΑ, µε τιµή εκκίνησης δεκατρία ευρώ (13,00 €) ανά Χ.Κ.Μ για χοντρή ξυλεία, τέσσερα ευρώ (4,00 €) ανά Χ.Κ.Μ για λεπτή ξυλεία και ένα ευρώ και είκοσι λεπτά (1,20 €) για ξύλο θρυµµατισµού. Η ποσότητα ξυλείας εκτιµάται ότι θα ανέλθει περίπου στα 100 Χ.Κ.Μ συνολικά.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΚΔΜ6-849