Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 01/16 της 114ΠΜ, για την Aνάδειξη Eργολήπτη Aυτοφυούς Xόρτου Μονάδος – ΑΔΑ: 6ΧΗΤ6-ΚΗΖ

H 114 Πτέρυγα Μάχης (114ΠΜ) προκηρύσσει πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό σε ευρώ, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και δικαίωμα συνέχισης με προφορικές προσφορές, για την ανάδειξη πλειοδότη – εργολήπτη εφ’ άπαξ κοπής αποκομιδής αυτοφυούς χόρτου Μονάδος σε έκταση χιλίων εκατό (1.100) περίπου στρεμμάτων.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΧΗΤ6-ΚΗΖ