Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.15/16 της ΥΠ/ΠΑ, για την Γενική Επισκευή Υλικού ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA – ΑΔΑ: ΩΕΝΦ6-ΡΝΤ

Ανακοίνωση διενέργειας ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Δ.15/16 της ΥΠ/ΠΑ, μέσω πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Γενική Επισκευή (OVERHAUL) Υλικού ΛΟΛ ΑP HYDRAULIC UNIT Ε/Π SUPER PUMA» της ΠΑ.