Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την Καθαριότητα Χώρων – ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του 201ΚΕΦΑ, για την ανάδειξη εργολήπτη για την καθαριότητα χώρων του 201ΚΕΦΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω26Π6-16Σ