Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 17/2/2016

Την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Παλαιοχούνι Τρίτπολης.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης.