Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 18/2/2016

Την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2016, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

  • Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Κυπαρισσία.

Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 4,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 νεογνό από τη Ρόδο στην Ελευσίνα.
  • Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Σαντορίνη και Ηράκλειο σε Ηράκλειο και Λάρισα.

Συμπληρώθηκαν 6,4 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.